Shahrzad Arfa

Shahrzad Arfa

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 10.03.21. Oppdatert 30.03.21.

Shahrzad Arfa er fysioterapeut med master i habilitering og rehabilitering. Hun står bak utviklingsprosjektet "Aktive sammen, mulig for oss?" som var et forsøk på å tilrettelegge og motivere innvandrerfamilier til å delta på et tre-ukers habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. Studien inkluderte barn med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land i alderen 6 - 17 år, og deres foreldre. Prosjektet viste at ikke alle innvandrere i Norge får den helsehjelpen de trenger.

I dag tar Shahrzad sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Studien har som mål å belyse erfaringene til innvandrerfamilier og deres barn med nedsatt funksjonsevne for å generere kunnskap om hvor tilgjengelig og tilpasset helsetjenestene i Norge er fra deres perspektiv. Prosjektet heter "Funksjonshemmet eller "informasjonshemmet"?"