Nyhetsbrev mai for Lions Røde Fjær

Nyhetsbrev mai for Lions Røde Fjær

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 20.05.21.

En god historie kan alltid gjentas. Lions Røde Fjær i 1966 bidro til at Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) ble bygget i 1970. Innsamlingen i 1966 ble i datidens kroner MNOK 8,2, og som i dagens kroneverdi er nærmere MNOK 90.

Ambisiøst mål

Vi vet med dette at Lions har bidratt til suksessen BHSS. Det krever hardt arbeid og målbevisst jobbing for å ta vare på og utvikle noe som allerede er så bra og til stor glede for alle som trenger BHSS. Lions Røde Fjær kan med innsamlede midler bidra til å videreutvikle institusjonen. Vi har som mål å samle inn MNOK 50, som i seg selv er ambisiøst, men ikke umulig. Så langt har det kommet inn ca. MNOK 1,5.

Det bør ikke være noen tvil om at BHSS har utviklet en viktig kompetanse i alle disse årene og kompetansen er blitt ledende i verden. For å beholde denne posisjonen er det vesentlig at kompetansen utvikles, og også at institusjonen tilrettelegger og er tilpasset det samfunnet vi har i dag. Derfor er aksjonen Lions Røde Fjær betydningsfull – nok en gang – og nå for å bygge et familie- og kompetansehus. Det vil gjøre BHSS bedre rustet til å utvikle senteret til et enda bedre tilbud for brukere som er på opphold og at kompetansen både forsterkes og utvikles.

Paraidrettens vugge

Det er ikke alle som er klar over at BHSS kalles for paraidrettens vugge. Den mest profilerte personen som aktiv parautøver, og som har hatt flere gode opphold på BHSS, er Birgit Skarstein. Hun benytter enhver anledning til å fremsnakke institusjonen og hvilken betydning de mange opphold hun har hatt for hennes liv og utvikling.

Det er gledelig at BHSS har inngått en samarbeidsavtale med Para VM (World Para Snow Sports Championship 2021), som arrangeres på Lillehammer/Hafjell 12. – 23. januar 2022.  Avtalen kan bidra til at BHSS kan fungere som en aktiv rekrutteringsarena for Idrettsforbundet og som en satellitt for Olympiatoppen (ldrettsforbundets toppidrettssenter) for paraidretten, og da primært snø- og vintersport.

BHSS sin kompetanse innen aktivitetshjelpemidler er unike i Norge, og denne kompetansen må hele tiden utvikles og deles. Det planlagte Para VM er tidenes første felles snø-para VM (Para alpint, Para nordiske grener og Para snowboard), som vil sette en ny standard for denne type arrangementer og med     overføringsverdi knyttet til varig betydning av «Idrettsglede for alle». Det er også en invitasjon til medlemmer av Lions om å bidra med frivillig bistand under arrangementet. Dette vil Lions sentralt gi mer informasjon om senere.

Det er heldigvis mange som i dag er opptatt av å gjøre samfunnet oppmerksom på, og jobbe for å tilrettelegge hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det arbeidet gjennomføres på BHSS hver eneste dag for alle. Arbeidet skal medføre at alle får likestilte muligheter for å delta i fysisk aktivitet og også for enkelte som ønsker å satse på idrett.

Kompetanse helt hjem

BHSS har gjennom 50 år bygget opp unik kompetanse, og hvor de tar et ansvar for at kompetansen samles, koordineres og deles. De har jobbet målbevisst med å forsterke oppfølgingsmuligheten «helt hjem» til kommunene etter og mellom re-/habiliterings- og treningsopphold på senteret.

Dette arbeidet kan økes og BHSS vil fortsatt ha en lokomotivfunksjon innenfor re-/habilitering, men også som et kompetansehus for samhandling, utvikling og tettere oppfølging lokalt. Slagordet til BHSS; «Aktivitet og deltakelse gjennom livet» - for alle, er viktigere enn noen gang.

Som tidligere skrevet vil hovedkomiteen (HK) i Lions Røde Fjær (LRF) jobbe aktivt med de tiltak som Lions-medlemmene vil ha stor nytte av i arbeidet for aksjonen. Gjennom våre fem LRF-distriktskontrakter vil dialogen med klubbene forsterkes. Vi vil i neste nyhetsbrev presentere alle ressurspersonene i HK og distrikskontaktene med kontaktopplysninger, slik at medlemmene enklere kan få bistand til det de måtte ønske.

Nok en gang, og som alltid, minner jeg om at det er fullt mulig å komme med bidrag til LRF ved å vippse et beløp til nummeret 577237.  Alle bidrag, store som små, er viktige og øker nå vårt økonomiske mål i løpet av vinteren 2022.

Ha fortsatt gode maidager.