Alle heier på Beitostølen Helsesportsenter!

Alle heier på Beitostølen Helsesportsenter!

Publisert av Henning Cook den 01.12.21. Oppdatert 16.12.21.

I forbindelse med 50-årsdagen, som toppet seg med en fantastisk forsinket jubileumsfest den 20. november, er det ingen tvil om at alle heier på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Anerkjennelsen fra alle samfunnslag i vårt langstrakte land gjør godt for det videre arbeidet for Lions Røde Fjær (LRF). Vi skal fortsatt heie på BHSS, men også handle for å få en vellykket aksjon. Best ever!

Kongehuset, statsminister og andre ministre, ledere fra ulike organisasjoner, brukere, pårørende med flere – er alle begeistret for den utrolig viktige jobben BHSS har gjort og gjør for ca. 900 brukere hvert eneste år. Dette er et lagarbeid i verdensklasse!

Arbeidet som gjøres hver dag av de 125 ansatte på BHSS er helt unik, og er til stor glede for brukerne i alle aldre, hver eneste dag! Siden oppstarten i 1970 har ca. 30 000 mennesker fått økt aktivitet og deltakelse i livet. I tillegg får studenter og fagpersoner overført fagkompetanse fra institusjonen, som er anerkjent som verdensledende innenfor sitt fagfelt.

Dekker hele landet

 Vi registrerer at alle som får mer informasjon om BHSS og hva de gjør for hvem, blir alle uten unntak både begeistret og enda mer positive til å bidra til aksjonen. Mange klubber har besøkt BHSS og flere kan komme. Dersom dere ønsker et besøk på Beitostølen Helsesportsenter tar dere kontakt med Tor Erik Heyerdahl Nyquist for nærmere informasjon og avtale.

Det er særdeles viktig å få frem at Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) tar imot brukere fra hele landet. Tor Erik kan gi opplysninger om hvor mange brukere som kommer fra de ulike fylkene/kommunene, men ikke navn på personene (konfidensielle pasientopplysninger). Dette er et viktig argument når folk kommer med kommentarer om at BHSS ligger langt unna der de selv bor. BHSS hjelper alle – uansett hvor de bor!

Hvis dere alternativt ønsker besøk fra hovedkomiteen – inviter oss inn!

Gode naboer av BHSS

En av hyttenaboene til BHSS, Peter A. Ruzicka, har tatt initiativ til en innsamling på Spleis.no, som han har kalt «Venner og naboer av Beitostølen Helsesportsenter». Jeg oppfordrer alle til å være med på dette, både hyttenaboer og vi som er gode venner av BHSS. Lenken er: https://www.spleis.no/project/204509.

Råd fra TV-aksjonen- BØSSER BØSSER BØSSER!

Etter et møte med TV-aksjonens leder Vibecke Østby og inntektsleder Christina Johnsen, er det klinkende klart at vi MÅ ut og møte folk med en bøsseaksjon for at vi skal klare å nå målet på 50 millioner kroner.

I vår digitale verden og med stadig færre kontanter, tenker noen at digitale løsninger trumfer bøsseinnsamling. Erfaringen som TV-aksjonen har er at det er ikke tilfelle. Den aller viktigste grunnen til å gå med bøsser er å få et fysisk møte med potensielle givere. Dette gir det beste resultatet. Husk at alle kan gi. Enten et kontantbeløp eller et bidrag med VIPPS. På bøssene våre vil det stå både klubbens LRF Vipps-nummer og QR-koden til Vippsen slik at det blir enkelt å gi.

I 2019 ble det samlet inn ca. MNOK 91 på bøsser. I pandemiåret 2020 var det kun digitale bøsser, dvs. det var ingen som gikk på dørene og da ble beløpet ca. MNOK 33. Under årets aksjon ble det samlet inn ca. MNOK 80. TV-aksjonen sier i klartekst at en bøsseinnsamling er helt vesentlig for å få til en vellykket aksjon. 1:1 markedsføringen står helt sentralt.

Vi skal fortsatt heie – nå skal vi handle!

Det du kan gjøre:

  • Fremsnakk alltid Lions Røde Fjær som den viktigste aksjonen i Lions både i 2021 og 2022.
  • Lions Røde Fjær må alltid være på agendaen på alle møter i Lions regi.
  • Bidra til at vi får så mange bøssebærere som mulig for helgen 12. og 13. februar. Sjekk ut det lokale nettverket og rekrutter bøssebærere ut over Lions-medlemmer. De som bidro under årets TV-aksjon som bøssebærere, kan også bidra til vår aksjon.
  • Din klubb har fått tildelt et eget unikt Vippsnummer og QR-kode. Søk på Vipps; med bokstavene LRF LC og klubbens navn. Dette Vippsnummeret bruker dere på klubbaktiviteter som skaper inntekter til aksjonen i hele perioden før bøsseaksjonen. QR-koder skal være sendt fra soneleder.
  • Utsendelsen av bøsser i januar vil også ha klubb-LRF-Vippsnummer på klistremerker. Denne sendingen i januar til klubbene vil inneholde; bestilte bøsser (kjøpt eller lånt), låsepinner, klistremerker, 50 fjær per bøsse og flyer/kort med informasjon som kan gis til publikum.
  • Vi ønsker, og vi har en ambisjon om at alle klubbene i Lions har bidratt med en pote hver i løpet av aksjonsperioden. Vi er utrolig takknemlig for alle de klubbene som har bidratt så langt. Hvis din klubb ikke har gjort det – jobb for at også din klubb får en pote.
  • Har du en god ide/en aktivitet om hva dere gjør i klubben for å få samlet inn midler til aksjonen – del den med andre! Vibeke kan lage en redaksjonell sak på dette og spre den gjennom de kanaler vi har til rådighet. Send til Vibeke Aasland i hovedkomiteen.
  • Ønsker du mer informasjon eller svar på spørsmål – ta kontakt med en fra hovedkomiteen.

 

Hovedkomiteen for Lions Røde Fjær ønsker deg gode førjulsdager og lykke til med aktivitetene!