Alle bidrag skal telles med i klubbens pote!

Alle bidrag skal telles med i klubbens pote!

Publisert av Vibeke Katrine Aasland den 04.01.23. Oppdatert 06.01.23.

I skrivende stund har vi akkurat startet et nytt år. Det er tid for å rette en stor tusen takk for den innsatsen som medlemmene av Lions har gjort til beste for Lions Røde Fjær (LRF) og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Vi vet at det fortsatt er noe aktivitet i klubbene og at enkelte klubber vil fortsatt bidra nå i januar. Veldig bra!

Alle bidrag i sum over 25 000 kroner fortjener en pote!

Lions setter spor. Dette uttrykket ble helt i starten av aksjonen benyttet som overskrift med ideen om å etablere poteveggen. Målet var å synliggjøre Lions sin innsats for alle som besøker senteret.

Poteveggen, som skal lages som en buldre/klatrevegg i det nye familiesenteret, vil synliggjøre klubbenes bidrag. Det er ingen tvil om at poteveggen har vært en suksess! Hele 64 % av det totalt innsamlede beløp på 24 423 077 kroner (per 28.11.) er donert til poteveggen, og alle klubber som har bidratt til aksjonen vil sette varige spor på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS).

Vi har hele tiden vært tydelig på at vi skal skille mellom bøsseaksjonen og poteveggen. Hovedgrunnen til å skille mellom dem var at vi ønsket all oppmerksomhet til bøsseaksjonen, ikke minst fordi denne innsamlingsformen historisk har gitt det største bidraget til LRF. Dør-til-dør bøsseaksjon har også vært suksessfaktor nr. 1 for NRK TV-aksjonen. Tanken var at potene skulle komme i tillegg til bøsseaksjonen. 

Nå vet vi fasiten. Poteveggen er blitt den største inntektskilden. Nå slår vi sammen alle klubbens bidrag for Poteveggen. Vi mener at det kun er positive konsekvenser med en endring på hva som kvalifiserer til en pote. Når vi ser på oversikten på innsamlede bidrag fra klubbene, så ser vi at for eksempel LC Stjørdal Varnes har bidratt med 2 000 kroner til potevegg og bøsseinnsamlingen har bidratt med 54 809 kroner. I sum er det 56 809 kroner. Det vil etter vårt forslag til endring kvalifisere klubben til en rød pote. Med andre ord skal alle bidrag summeres for klubben og synliggjøres gjennom fargen på poten som klubben vil få. Alle klubber som har bidratt blir vil bli "sett" for all fremtid på BHSS.

Vi er overbevist om at klubbene vil sette stor pris på forslaget da dette har vært et spørsmål og ønske i flere klubber. Kontoen for innbetaling til poter står åpen til 31. januar 2023.

Overlevering, evaluering og sluttrapport

Evalueringen av LRF på arbeidet som er nedlagt er noe som vil bli jobbet med i begynnelsen av neste år. Vi kan historien med denne aksjonen som ga oss utfordringer, men vi så også at klubber jobbet målrettet for å bidra, selv om arbeidsforholdene var krevende i pandemiårene.

Arbeidet med Familiehuset pågår for fullt. Nøyaktig dato for når det står ferdig er ikke satt. Det vi vet er at bygget skal ha en formell åpning 7. november 2023 og der skal Lions selvfølgelig være! Vi planlegger også en markering på BHSS i forbindelse med Ridderuka 2023.

Sluttrapporten blir presentert på Lions Norges Riksmøte 2023.

Beitostølen er Lions stolthet

Jeg gjentar meg selv når jeg skriver at BHSS er et av de beste og viktigste prosjektene som Lions har støttet opp om både nasjonalt og internasjonalt. Den suverene posisjonen institusjonen har blant verdens tilsvarende fagmiljøer er krevende å holde. Derfor trenger de gode venner, som de finner i Lions. Det er derfor ingen tvil om at arbeidet Lions som ble gjort fra starten i 1966 med Lions Røde Fjær, og i alle år frem til i dag, beviser at BHSS har en betydelig plass i hjertene hos medlemmene av Lions. Jeg har tidligere oppfordret medlemmene av Lions til entusiasme for aksjonen til siste slutt. Det mener jeg fortsatt.

I tillegg ønsker og tror jeg at entusiasmen vil fortsette i tiårene som kommer, til beste for BHSS og Lions. Tusen takk for alt det gode arbeidet dere har gjort for Lions Røde Fjær!

Håper dere har hatt velfortjente, hyggelige og avslappende juledager sammen med familie og venner.
Godt nytt Lions-år!
Hilsen Henning Cook, leder av Hovedkomiteen Lions Røde Fjær.