Hjertet i aksjonen Lions Røde Fjær 2020 er bøssebærerne. Den enkleste måten for deg å engasjere deg på er å bruke noen timer på aksjonsdagene 18. og 19. september 2021 til å gå med bøsse. Når aksjonsåret er i gang blir det mulig å melde seg som bøssebærer. Mer informasjon kommer.


Har du spørsmål? Ta kontakt på LRF2020@lions.no